ÜST YAZI
Bilgi & Sipariş 0212 570 16 73

Elmas Hakkında

Elmas Hakkında

Elmas Hakkında

Elmas saf karbon atomunun billurlaşmasından (kristalleşme) meydana gelen bir maddedir.

Elmaslar da tetrahedral çekirdek yapısının üzerine katman katman billurlaşmayla oluşur. Bunu soğanın yapısına ya da ağaç kavuklarının oluşumuna benzetebiliriz. Bu oluşum elmasların içerisinde büyüme çizgilerinin meydana gelmesine neden olmaktadır. Elmasların kesilmeleri sonucu birbirine paralel büyüme çizgileri görünebilir. Ham elmas doğada genelde oktahedron şeklinde bulunur.

Genel Özellikler

Sertlik:

          Elmas, minerallerin sertlik derecelerini sınıflandıran Mohs Sertlik Skalasındaki 1’den 10’a kadarki sıralamada 10 değerini alarak dünyada bilinen en sert madendir. Bu skalada 3 bulunan madenler kendilerinden bir alt seviyede bulunan madenleri çizebilecekleri şekilde sıralandırılmıştır. Bir alt seviyedeki madenler üst seviyedekileri çizemezler.

Yoğunluk:

          Elmasın yoğunluğu yaklaşık olarak 3.5 g/cm3 dür. Maddelerin ayırt edici özelliği olan yoğunluk elmas üzerinde de etkisini göstererek onu benzerlerinden ayırmak için bir hesaplama imkanı vermektedir. Örneğin kübik zirkonun (5.5 g/cm3 ) işlenmesi sonucunda elde edilen taşları çıplak gözle elmastan ayırt etmek zorken, hacim ve yoğunluk değerleri kullanılarak basit bir matematik sonucu elmas kübik zirkondan ayırt edebilir.

Kırılma İndisi:

          Elmas madeni yüksek kırılma indisine sahiptir. Işık boşluk hariç diğer tüm ortamlarda ilerlerken ortamın türüne göre belirli bir dirence maruz kalır. Bu direnç ışığın çeşitli optik olaylar yaratmasına neden olur (yansıma, kırılma, dağınım). Elmasın kırılma indisinin değeri, içerisinden geçen ışığın dalga boyuna göre 2.4175–2.4178 aralığında değerler almaktadır. Maddeler sahip oldukları kırılma indisleri sayesinde içerisinden geçen ışığı yavaşlatırlar. Elmasta yüksek kırılma indisi sayesinde ışığı bir hayli yavaşlatır. Kırılma indisiyle ilgili gerçekleşen optik olayların belirgin bir şekilde oluşmasına elmasın işlenmesi sırasında dikkat edilerek buna göre işleme (kesim) biçimleri tercih edilmektedir. Elmasın bir kesim biçimi olan pırlantanın dispersiyonu açıklanırken bu konu hakkında daha çok bilgi verilecektir.

Diğer Bazı Özellikler:

 Ametalik özellik gösteren elmasın diğer bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

· Ergime noktası 3547 °C’ dir.

· Havada 850 °C’ de yanar.

· Havasız ortamda 1500 °C’ de grafite dönüşür.

· İyi bir ısıl iletken olan elmasın ısıl iletkenlik değeri 600-1500 Watt / m Kelvin ‘ dir.

· Bor katkılı mavi elmas (yarı iletken) dışındaki elmaslar elektriği iletmez.

· Elmas suyu sevmez (hidrofobik) fakat yağı sever. 

· Asitlerden etkilenmeyen elmas sadece erimiş tuzlardan etkilenir, potasyum nitrat gibi.

 

 

Barok Diamond Ailesine Özel Fırsat Ve İndirimlerden İlk Önce Haberdar Olmak İster Misiniz ?
Sizi aramamızı istermisiniz